Det eneste vi leverer er hjelp til dere

Vår filosofi/ Bakgrunn / Målsetning

Et hjem slik du vil ha det

Å finne ut hvordan det nye huset deres skal være dreier seg først og fremst om at dere snakker sammen om de riktige tingene.  Vi designer ikke og vi søker ikke om byggetillatelse.  Men vi kan hjelpe dere slik at dere har snakket om de viktige bo-erfaringene deres når dere skal snakke med arkitekten.  Vi kan også bli med til arkitekten for å bistå dere i den prosessen.  Dersom dere vil være selvbyggere kan vi bistå med utfylling av byggesøknad og utarbeidelse av tegninger.

Budsjett for byggingen

Når arkitekten er ferdig med å tegne og byggetillatelse foreligger begynner arbeidet med å finne ut hvordan bygget skal bygges og hvilke økonomiske rammer som skal legges for prosjektet.  Vi kan hjelpe til slik at dere får satt opp et realistisk budsjett for å nå det målet dere har satt dere.  Også i denne delen er det viktig at dere gjør prioriteringer som dere kan stå for.  Grunnen til at byggeprosjekter blir dyrere er at man ikke holder seg til utgangspunktet.  

Valg av bygningsløsninger

Det er mange byggemetoder å velge mellom.  Vi kan hjelpe til slik at deres preferanser blir styrende, i motsetning til ferdighusløsninger hvor løsningene til leverandøren er styrende for hva som blir tilbudt og hva dere kan velge mellom

Innhente tilbud fra leverandører

Når dere er kommet så langt begynner jobben med å finne ut hvem som skal gjennomføre hele eller deler av prosjektet.  Det kan vi også hjelpe til med.  Uansett hvem som skal gjennomføre så er det dere som byggherre som har ansvaret.  For at det skal bli slik dere ønsker må prosjektet følges opp under oppføring.  Det kan vi også hjelpe til med.  Vi vil aldri ha andre interesser i et byggeprosjekt enn å i vareta byggherres interesser. 

Inspirasjon
Artikler
Lover og Regler

Bolig og hjem med særpreg og personlighet

Residential

7 Properties

Historic

3 Properties

Waterfront

12 Properties

Det hele strater med å finne en tomt med rett beliggenhet og utsikt.  HUSK at dere bygger for at DERE skal leve der lenge
 

Hjem som er ferdig

Her kommer det etterhvert bilder fra prosjekter vi har vært med å hjelpe byggherre med å realisere

Det vil også komme kontaktinformasjon til noen byggherrer som har sagt seg villig til å dele sine erfaringer

Det siste prosjektet vårt

This is a paragraph. To edit this paragraph, highlight the text and replace it with your own fresh content. Moving this text widget is no problem. Simply drag and drop the widget to your area of choice. Use this space to tell site visitors about your business and story.

Grunnarbeidet
Fundamentering


Tett bygg


Innvendig og teknisk


© Opphavsrett Hjelp til å bygge bolig